top of page

Meet the team

In oktober 2021 zag Sync het levenslicht. Wat ons als oprichters bindt, is onze passie voor KMO's. Nergens is een takenpakket zo veelzijdig en staan mensen zo centraal. Een KMO is een omgeving waarin continue groei en verandering plaats vindt.

Elke schakel telt en maakt een verschil, want zeg nu zelf, zonder mensen geen KMO.

Oprichters Michel, Annelies en Birgit

Vanuit onze passie voor mensen en door zelf in een KMO te werken,  kwamen we in aanraking met heel wat organisaties. Telkens merkten we hetzelfde: deze bedrijven zijn ontzettend goed in hun core business, het vakmanschap... Bovendien valt het op met hoeveel passie ze dit doen én hoe aanstekelijk dit werkt.

Toch merken we op dat er nog te vaak brandjes geblust worden en dat er nood is aan meer dragende handen in een KMO. We merken eveneens dat het werken met mensen voor deze organisaties heel wat uitdagingen biedt en dat er nood is om hiermee aan de slag te gaan.

 

Met z'n drieën geloven we heilig in het inzetten van talent op de juiste plaats, het bieden van duidelijkheid over wat dit talent kan betekenen voor een organisatie en het creëren van een omgeving waarin teams met veel goesting samenwerken. Wij maken er onze missie van om onze expertise op gebied van organisatiestructuur en -cultuur te delen op maat van elke KMO.

Over Sync Consulting

Stel dat iedereen in uw team weet wat zijn/haar verantwoordelijkheid is, iedereen zijn/haar talent optimaal inzet. Stel dat men samen bouwt aan de groei van de organisatie waarin men onderling communiceert, afspraken nakomt en benoemt wat beter kan...

 

Stel dat het management misbaar kan zijn, geen ad-hocproblemen hoeft op te lossen en dat zij ruimte hebben om te bouwen  aan de weg vooruit.

 

Een utopie? Zeker niet. Het vraagt wel enkele sterke handvaten.

 

Een bedrijf werkt optimaal dankzij de mensen die erin werken. Een team waarin elk talent, vanuit individuele sterktes, benut wordt en alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Naast expertise, de kern van waaruit uw KMO is opgericht, is er nood aan een visie voor dit team. Deze visie maakt dat elk talent betrokken en gemotiveerd is en kan bijdragen aan de organisatiedoelen, zodat zowel zij als uw organisatie floreren.

Laat ons dit proces faciliteren, wij doen niets liever!

bottom of page