top of page

Onze aanpak

Aan de hand van een proces van 4 stappen gaan wij doelgericht aan de slag.

Door op transparante wijze te focussen op de elementen waar nog vooruitgang mogelijk is, creëren we nieuwe groeimarge voor uw organisatie. Dankzij onze brede ervaring en kennis hoeven we niet volgens vaste modellen te werken, maar gaan we op zoek naar wat het meeste effect heeft in uw organisatie.

 

One size doesn't fit all!

AUDIT

Op verschillende manieren kunnen wij uw huidig klimaat doorlichten en brengen we in kaart over welke talenten uw organisatie reeds beschikt.

Onze analyse biedt u de juiste basis en inzichten voor het uitbouwen van een duurzame strategie.

"Onze samenwerking met Sync had als doel een vlottere werking realiseren en het aanpakken van groeipijnen binnen de organisatie. We hebben van bij de start veranderingen ervaren, waaronder bewustwording van knelpunten en uitdagingen en de vorming van een open gespreksklimaat. Dit dankzij de concrete werkpunten die werden aangereikt. Dit resulteerde in structuur, overzicht en efficiënter werken.

Daarnaast hebben we taken verschoven en nieuwe uitdagingen aangegaan, wat heeft geleid tot persoonlijke groei bij individuele teamleden en een betere taakverdeling. Dankzij de expertise en begeleiding van Sync hebben we meer cohesie, minder ruis en een actievere betrokkenheid bij leiderschap gerealiseerd."

bottom of page