top of page

Onze aanpak

Bij Sync zijn we toegewijd aan het cultiveren van succesvolle trajecten, en dit begint met een grondig begrip van uw bedrijf. Uw missie en visie dienen als bouwstenen om uw koers scherp te stellen, met Sync als supporter en klankbord gedurende dit hele proces.

We zijn er om te modereren en te faciliteren, om kleine veranderingen te bewerkstelligen die een grote impact hebben. Belangrijk hierbij is ons vermogen om niet alleen te luisteren naar wat er gezegd wordt, maar ook wat er niet gezegd wordt, om zo echt te begrijpen wat u nodig heeft.

WHAT: FOCUS

We richten ons op bewustwording en identificeren uw belangrijkste uitdagingen.

 

Door de pijnpunten te pinpointen vanuit een breder perspectief helpen we u de juiste actiepunten te kiezen en focussen we op de essentie.

"Onze samenwerking met Sync had als doel een vlottere werking realiseren en het aanpakken van groeipijnen binnen de organisatie. We hebben van bij de start veranderingen ervaren, waaronder bewustwording van knelpunten en uitdagingen en de vorming van een open gespreksklimaat. Dit dankzij de concrete werkpunten die werden aangereikt. Dit resulteerde in structuur, overzicht en efficiënter werken.

Daarnaast hebben we taken verschoven en nieuwe uitdagingen aangegaan, wat heeft geleid tot persoonlijke groei bij individuele teamleden en een betere taakverdeling. Dankzij de expertise en begeleiding van Sync hebben we meer cohesie, minder ruis en een actievere betrokkenheid bij leiderschap gerealiseerd."

bottom of page