top of page

Lencioni piramide als basis voor een succesvol team

Binnen de muren van Sync is één overtuiging kristalhelder: de sleutel tot een krachtige organisatie ligt in de mensen die zich er dagelijks voor inzetten. In de zoektocht naar sterke en veerkrachtige teams omarmen we het Lencioni piramide model, een beproefde benadering die als een blauwdruk dient voor het opbouwen van teams waarin communicatie, vertrouwen en resultaatgerichtheid hand in hand gaan.Het fundament: vertrouwen

Aan de basis van de piramide ligt 'Vertrouwen', de onzichtbare lijm die teamleden met elkaar verbindt. Dit gaat verder dan simpelweg geloven in het uitvoeren van taken; het draait om het openlijk delen van ideeën en het tonen van kwetsbaarheid. Open communicatie en risicobereidheid bloeien op in teams waar leden elkaar volledig vertrouwen.


Constructieve conflicten als brandstof voor innovatie

Op het tweede niveau prijkt "Conflicten". In een sfeer van vertrouwen durven teamleden eerlijk hun standpunten te delen en transformeren ze deze tot innovatieve oplossingen. Lencioni moedigt constructieve conflicten aan als de smeerolie voor ideeënverfijning en versterkte besluitvorming. Het vermijden van conflicten is een belemmering voor groei, terwijl constructieve conflicten juist een teken zijn van betrokkenheid.


Betrokkenheid en toewijding

Het derde niveau, "Betrokkenheid", bouwt voort op consensus. Echte betrokkenheid ontstaat wanneer teamleden zich gehoord voelen en zich engageren voor gedeelde doelen. Heldere doelstellingen bevorderen individuele verantwoordelijkheid en stimuleren collectieve inzet. Betrokken teamleden werken met passie en toewijding.


Verantwoordelijkheid en resultaten

In een gezonde teamcultuur zijn teamleden bereid en in staat om elkaar verantwoordelijk te houden voor de afgesproken resultaten en doelstellingen. Dit betekent dat elk teamlid zijn of haar verplichtingen nakomt en de consequenties aanvaardt wanneer dit niet het geval is. Verantwoordelijkheid binnen het team bevordert een gevoel van eigenaarschap en stimuleert de prestaties.


De top van de piramide vertegenwoordigt het uiteindelijke doel: het bereiken van meetbare en gedeelde resultaten. Teamleden hebben een duidelijk begrip van wat belangrijk is voor het succes van het team en de organisatie als geheel. Dit legt de basis voor een succesvolle en effectieve samenwerking.Bij Sync bouwen we niet alleen aan teams; we bouwen aan succesverhalen. Samenwerken aan gedeeld succes, ieder vanuit zijn/haar talent. Think different. Sync alike.

Comentários


bottom of page